Publicaties

BIJDRAGEN IN BOEKEN

- Verschraegen, M., Placide De Bock en de Franskoutermolen, in: De Noyette, G., Verlaeckt, F., Van de Velde, F. en Duprez, M;, De Molens Van Zwalm, een lees- en kijkboek, vzw Heemkundekring Zwalm, Zwalm, 2010, 

- Verschraegen, M., Jan de Cooman, in: De Noyette, G., Verlaeckt, F., Van de Velde, F. en Duprez, M;, De Molens Van Zwalm, een lees- en kijkboek, vzw Heemkundekring Zwalm, Zwalm, 2010, 

- Verschraegen, M., De Truyenmolen te Sint-Denijs-Boekel of te Mater?, in: De Noyette, G., Verlaeckt, F., Van de Velde, F. en Duprez, M;, De Molens Van Zwalm, een lees- en kijkboek, vzw Heemkundekring Zwalm, Zwalm, 2010, 

- Verschraegen, M., Sint-Denijs-Boekel, in: De Noyette, G., De Swaef, J., Van de Velde, F. en Duprez, M;, Honderd jaar Dekenaat Sint-Maria-Horebeke, vzw Heemkundekring Zwalm en Geschied- en heemkundekring Triverius, Zwalm-Horebeke, 2013, 

- Verschraegen, M., Sint-Denijs-Boekel, in: De Noyette, G., De Swaef, J., Van de Velde, F. en Duprez, M;, Honderd jaar Dekenaat Sint-Maria-Horebeke, vzw Heemkundekring Zwalm en Geschied- en heemkundekring Triverius, Zwalm-Horebeke, 2013

- Verschraegen, M., Kapitein-commandant Pierre-Franz De Coene, vzw Heemkundekring Zwalm, Zwalm, 2021 (in voorbereiding). 

BIJDRAGEN IN TIJDSCHRIFTEN

- Koningshuis Geschiedenis Magazine: diverse bijdragen (2007-2012).

- Verschraegen, M., De "nederkercke" van St-Denijs-Boekel in "De Zwalmgalm", jg. 14, nr. 2, juni 2009, 14-15.

- Verschraegen, M., De pastorij van Sint-Blasius-Boekel in "De Zwalmgalm", jg. 15, nr. 3, september 2010, 9-16.

- De Noyette, G., Verschraegen, M., Denis Ghyselinck, de honderdjarige van Munkzwalm in "De Zwalmgalm", jg. 15, nr. 4, december 2010, 27-31.

- De Temmerman, N., Verschraegen, M., Tussen kerk en staat - Dorpspolitiek in de 19e eeuw te Sint-Denijs-Boekel. Het bewind van Henri De Temmerman in "De Zwalmgalm", jg. 16, nr. 3, september 2011, 5-12.

- Verschraegen, M., De kameraden van Sint-Denijs-Boekel en Roosbeke in 1921 in "De Zwalmgalm", jg. 17, nr. 3, september 2012, 25.

- Verschraegen, M., Op stap in St-Denijs-Boekel (deel 1) in "De Zwalmgalm", jg. 17, nr. 4, december 2012, 18-28.

- Verschraegen, M., Op stap in St-Denijs-Boekel (deel 2) in "De Zwalmgalm", jg. 18, nr. 3, september 2013, 5-19.

- Verschraegen, M., Op stap in St-Denijs-Boekel (slot) in "De Zwalmgalm", jg. 19, nr. 1, maart 2014, 5-19.

- Verschraegen, M., Een eerste schoolstrijd in Sint-Denijs-Boekel anno .... 1830 in "De Zwalmgalm", jg. 19, nr. 4, december 2014, 5-9.

- Verschraegen, M., Op stap door Sint-Blasius-Boekel (deel 1) in "De Zwalmgalm", jg. 20, nr. 3, september 2015, 19-37.

- Verschraegen, M., Op stap door Sint-Blasius-Boekel (deel 2) in "De Zwalmgalm", jg. 21, nr. 1, januari 2016, 18-33.

- Verschraegen, M., Op stap door Sint-Blasius-Boekel (deel 3in "De Zwalmgalm", jg. 21, nr. 3, september 2016, 5-21.

- Verschraegen, M., Sint-Denijs-Boekel en de familie Devos de Moldergem in "De Zwalmgalm", jg. 22, nr. 1, januari 2017, 6-15.

- Verschraegen, M., Een nieuwe afbeelding van... de kerk van Hermelgem in "De Zwalmgalm", jg. 22, nr. 3, september 2017, 6-11.

- Verschraegen, M., Hoog bezoek te Zwalm - Het bezoek van prinses Joséphine-Charlotte van België aan het pensionaat van de Zusters van Liefde te Beerlegem (1943) in "De Zwalmgalm", jg. 24, nr. 1, januari 2019, 21-31.

- Verschraegen, M., De bewoningsgeschiedenis en genealogische studie van het kasteel van Beerlegem, zijn feodale heren en de aanwezigheid van de bewoners na het ancien régime (deel 1) in "De Zwalmgalm", jg. 24, nr. 3, september 2019, 5-18.

- Verschraegen, M., De bewoningsgeschiedenis en genealogische studie van het kasteel van Beerlegem, zijn feodale heren en de aanwezigheid van de bewoners na het ancien régime (deel 2) in "De Zwalmgalm", jg. 24, nr. 4, december 2019, 5-14.

- Verschraegen, M., 25 jaar heemkunde in Zwalm in "De Zwalmgalm", jg. 25, nr. 1, januari 2020, 30-33.

- Verschraegen, M., De historische paardenommegang te Rozebeke in "De Zwalmse Post", juni 2020, 10-11.

- Verschraegen, M., De historische paardenommegang te Rozebeke in "De Zwalmgalm", jg. 25, nr. 2, juni 2020, 5-11.

- Verschraegen, M., De rundveepest en de daaropvolgende hoornveetellingen in enkele Zwalmse dorpen binnen het Land van Aalst in 1772 (casus Sint-Denijs-Boekel) in "De Zwalmgalm", jg. 25, nr. 3, september 2020, 19-31.

- De Swaef, J., Verschraegen M., 'De Sacrale Grond & De Roos’, een gesprek met onze beschermheer Johan Tahon in "De Zwalmgalm, jg. 25, nr. 4, december 2020, 5-15. 

- Verschraegen, M., 'Het selve cadavre te aen schouwen', Een lijkschouwing te Sint-Denijs-Boekel, 22 maart 1778 in "De Zwalmgalm", jg. 16, nr. 1, januari 2021 (in voorbereiding).

- Verschraegen, M., Onrust te Beerlegem aan het einde van het ancien régime. Bedelarij, geweld, burenruzies, een uit de ambt gezette baljuw en de zoon van de burgemeester op roverstocht in "De Zwalmgalm" (in voorbereiding).

SCRIPTIES

- Verschraegen, M., De politieke geschiedenis van Sint-Denijs-Boekel. Hoe evolueerden de sociaal-politieke structuren in de agrarische gemeente Sint-Denijs-Boekel (Zwalm) gedurende de 19de en in de eerste helft van de 20ste eeuw?, Zwalm, juni 2021, 79p.