DE FAMILIE VERSCHRAEGEN (Verschraghen, Verschraege, Verschragen).

Te Zelzate, te Boekhoute en te Zaffelare.

GENERATIE 13 (stambetovergrootouders). - Het gezin Jan VERSCHRAGHEN en Laurentia BERNAERT. 

Jan VERSCHRAGHEN werd in 1588 gedoopt te Zaffelare, Lochristi, Oost-Vlaanderen, België (1).

Hij trouwde met

Laurentia BERNAERT, geboren in 1590 in Zaffelare, Lochristi, Oost-Vlaanderen, België (2).

Het gezin kreeg twee kinderen:

- Petrus VERSCHRAGHEN (3); en,

- Livinus VERSCHRAGHEN (°Zaffelare, 22-12-1609 - +Zaffelare (?)), gehuwd te Zaffelare op 19-06-1633 met Joanna DE BRUYNE (+Zaffelare, 13-03-1684) (zie infra, generatie 12).

VOETNOTEN.

(1) Onzeker, bron onbekend.

(2) Onzeker, bron onbekend.

(3) Onzeker, bron onbekend.

GENERATIE 12 (stamovergrootouders). - Het gezin Livinus VERSCHRAGHEN en Joanna DE BRUYNE. 

Livinus VERSCHRAGHEN werd op 22 december 1609 gedoopt te Zaffelare, Lochristi, Oost-Vlaanderen, België (1). 

Hij trouwde, 23 jaar oud, op 19 juni 1633 in Zaffelare, Lochristi, Oost-Vlaanderen, België met

Joanna DE BRUYNE (2). Joanna is overleden op 13 maart 1684 te Zaffelare, Lochristi, Oost-Vlaanderen, België (3).

Het gezin kreeg één zoon:

- Jan VERSCHRAEGE (°Zaffelare, 30-08-1638), gehuwd te Zaffelare op 17-04-1660 met Petronella VAN DER MEYRE (zie infra, generatie 11).

Afbeelding 1. Huwelijksakte van Livinus Verschraghen en Joanna De Bruyne, d.d. 16 juni 1633. RAG Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Huwelijken, 1633, d.d. 19-06-1633.

Afbeelding 2. Overlijdensakte van Joanna De Bruyne, d.d. 13-03-1684. RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Overlijdens, 1684, d.d. 13-03-1684.

VOETNOTEN.

(1) Onzeker, bron onbekend.

(2) RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Huwelijken, 1633, d.d. 19-06-1633.

(3) RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Overlijdens, 1684, d.d. 13-03-1684.

GENERATIE 11 (stamgrootouders). - Het gezin Jan VERSCHRAEGE en Petronella VAN DER MEYRE.

Jan VERSCHRAEGE, werd op 30 augustus 1638 gedoopt in Zaffelare, Lochristi, Oost-Vlaanderen, België (1). 

Hij trouwde, 21 jaar oud, op 17 maart 1660 in Zaffelare, Lochristi, Oost-Vlaanderen, België met

Petronella VAN DER MEYRE (2). Petronella is overleden. 

Het gezin kreeg zeven kinderen:

- Judocus VERSCHRAGEN (°Zaffelare, 14-02-1661) (3);

- Livinus VERSCHRAGEN (°Zaffelare, 07-02-1662) (4);

- Michaël VERSCHRAGEN (°Zaffelare, 26-10-1663) (5);

- Pieter VERSCHRAGEN (°Zaffelare, 12-03-1665) (6);

- Judocus VERSCHRAGEN (°Zaffelare, 26-07-1669), gehuwd te Zaffelare op 24-07-1705 met Jacoba BAUWENS (zie infra, generatie 10); ;

- Elisabeth VERSCHRAGEN (°Zaffelare, 22-01-1672) (7); en, 

- Lucas VERSCHRAGEN (°, Zaffelare, 23-12-1673) (8).

Afbeelding 3. Doopakte van Jan Verschraege, Zaffelare, d.d. 30 augustus 1638. RAG, Parochieregisters Zaffelare, D. - H. - O., Dopen, 1638.

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4. Huwelijksakte van Jan Verschraege en van Petronella Van der Meyre, d.d. 17-04-1660. RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Huwelijken, 1660, d.d. 17-03-1660.

 

VOETNOTEN.

(1) RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Dopen, 1638, d.d. 30-08-1638.

(2) RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Huwelijken, 1660, d.d. 17-03-1660.

(3) RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Dopen, 1661, d.d. 14-02-1661.

(4) RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Dopen, 1662, d.d. 07-02-1662.

(5) RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Dopen, 1663, d.d. 26-10-1663.

(6) RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Dopen, 1665, d.d. 12-03-1665.

(7) RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Dopen, 1672, d.d. 22-12-1673.

GENERATIE 10 (stamouders). - Het gezin Judocus VERSCHRAGEN en Jacoba BAUWENS.

Judocus VERSCHRAGEN, werd gedoopt op 26 juli 1669 in Zaffelare, Lochristi, Oost-Vlaanderen, België (1).

Hij trouwde, 35 jaar oud, op 24 juli 1705(2) in Zaffelare, Lochristi, Oost-Vlaanderen, België met

Jacoba BAUWENS. Jacoba is overleden. 

Het gezin kreeg drie kinderen:

- Frans VERSCHRAGEN (°Zaffelare, 10-09-1706) (3);

- Livinus VERSCHRAGEN (°Zaffelare, 13-02-1709 - +Zaffelare, 16-06-1786) (zie infra, generatie 9); en,

- Hendrik VERSCHRAGEN (°Zaffelare, 13-02-1709) (4);

Afbeelding 5. Doopakte van Judocus Verschragen, Zaffelare, d.d. 26 juli 1669. RAG, Parochieregisters Zaffelare, D. - H. - O., Dopen, 1669.

Afbeelding 6. Huwelijksakte van Judocus Verschragen en Jacoba Bauwens, Zaffelare, d.d. 24 juli 1705. RAG, Parochieregisters Zaffelare, D. - H. - O., Huwelijken, 1705.

VOETNOTEN.

(1) RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Dopen, 1669, d.d. 26-07-1669.

(2) RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Huwelijken, 1705, d.d. 24-07-1705.

(3) RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Dopen, 1706, d.d. 10-09-1706.

(4) RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Dopen, 1709, d.d. 13-02-1709.

GENERATIE 9 (oudbetovergrootouders). - Het gezin Livinus VERSCHRAEGEN en Joanna ROELS. 

Livinus VERSCHRAEGEN, werd geboren op 13 februari 1709 in Zaffelare, Lochristi, Oost-Vlaanderen, België (1). Livinus is overleden op 26 juni 1786 in Zaffelare, Lochristi, Oost-Vlaanderen, België, 77 jaar oud (2). 

Hij trouwde, 37 jaar oud, op 20 februari 1746 in Zaffelare, Lochristi, Oost-Vlaanderen, België met

Joanna ROELS, geboren rond 1705. Joanna is overleden op 25 maart 1801 te Zaffelare, Lochristi, Oost-Vlaanderen, België (3). 

Het gezin kreeg acht kinderen:

- Pieter Frans VERSCHRAEGEN (°Zaffelare, 12-12-1746) (4);

- Jacoba Siska VERSCHRAEGEN (°Zaffelare, 19-04-1749) (5);

- Petronella VERSCHRAEGEN (°Zaffelare, 06-02-1754) (6);

- Elisabeth VERSCHRAEGEN (°Zaffelare, 15-03-1755) (7);

- Judoca VERSCHRAEGEN (°Zaffelare, 25-08-1757) (8);

- XX VERSCHRAEGEN (°Zaffelare, 25-08-1757, doodgeboren) (9);

- Livinus VERSCHRAEGEN (°Zaffelare, 28-03-1761 - + Philippine (Nederland), 17-08-1816) (zie infra, generatie 8); en,

- Josephus VERSCHRAEGEN (°Zaffelare, 23-01-1764) (10);

Afbeelding 7. Doopakte van tweeling Livinus en Hendrik Verschraegen, Zaffelare, d.d. 13 februari 1709. RAG, Parochieregisters Zaffelare, D. - H. - O., Dopen, 1700.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8. Huwelijksakte van Livinus Verschraegen en Joanna Roels, Zaffelare, d.d. 20 februari 1746. RAG, Parochieregisters Zaffelare, D. - H. - O., Huwelijken, 1746.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 9. Overlijdensakte van Livinus Verschraegen, Zaffelare, d.d. 26 juni 1786. RAG, Parochieregisters Zaffelare, D. - H. - O., Overlijdens, 1786.

VOETNOTEN.

(1) RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Dopen, 1709, d.d. 13-02-1709.

(2) RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Overlijdens, 1786, d.d. 26-06-1786.

(3) RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Huwelijken, 1746, d.d. 20-02-1746.

(4) RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Dopen, 1746, d.d. 12-12-1746.

(5) RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Dopen, 1749, d.d. 19-04-1749.

(6) RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Dopen, 1754, d.d. 06-02-1754.

(7) RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Dopen, 1705, d.d. 15-03-1755.

(8) RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Dopen, 1757, d.d. 25-08-1757.

(9) Idem.

(10) RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Dopen, 1764, d.d. 23-01-1764.

GENERATIE 8 (oudovergrootouders). - Het gezin Livinus VERSCHRAEGEN en Joanna Maria DE JONCKHEERE. 
Livinus VERSCHRAEGEN, werd geboren op 28 maart 1761 in Zaffelare, Lochristi, Oost-Vlaanderen, België (1). Livinus is overleden op 27 augustus 1816 in Philippine, Terneuzen, Zeeland, Nederland, 55 jaar oud (2). 

Hij trouwde, 25 jaar oud, op 24 juni 1786 in Boekhoute, Assenede, Oost-Vlaanderen, België met

Joanna Maria DE JONCKHEERE, geboren in Oostkamp, Oostkamp, Oost-Vlaanderen, België (3). Joanna is overleden op 5 maart 1809 in Boekhoute, Assenede, Oost-Vlaanderen, België (4).

Het gezin kreeg acht kinderen:

- Ludovicus VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 19-02-1787 - + Boekhoute, 05-12-1787) (5);

- Ludovicus VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 03-04-1788 - + Boekhoute, 11-05-1863) (zie infra, generatie 7);

- Carolus VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 17-11-1789) (6);

- Joanna VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 19-01-1791) (7);

- Franciscus Leopoldus VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 05-03-1793 - + Boekhoute, 10-08-1793) (8);

- Maria VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 05-03-1793) (9);

- Félix VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 10-08-1795) (10); en,

- Felicita VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 23-01-1764) (11);

Afbeelding 10. Doopakte van Livinus Verschraegen, Zaffelare, d.d. 28 maart 1761. RAG, Parochieregisters Zaffelare, D. - H. - O., Dopen, 1761.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 11. Huwelijksakte van Livinus Verschraegen en Joanna Maria De Jonckheere, Boekhoute, d.d. 24 juni 1786. RAG, Parochieregisters Boekhoute, D. - H. - O., Huwelijken, 1786. Livinus huwde twee dagen voor het overlijden van zijn vader Livinus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 12. Overlijdensakte van Livinus Verschraegen, Philippine (Nederland), d.d. 27 juni 1816. RAG, Burgerlijke Stand Philippine (Nederland), G. - H. - O., Overlijdens, 1816.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 13. Melding van het overlijden van Joanna Maria De Jonckheere, Boekhoute, d.d. 5 maart 1809 (melding 6 maart 1809). RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G. - H. - O., Overlijdens, Tienjarige tafels.

 

VOETNOTEN.

(1) RAG, Parochieregisters Zaffelare, D.-H.-O., Dopen, 1761, d.d. 28-03-1761.

(2) RAG, Burgerlijke Stand Philippine (Nederland), G.-H.-O., Overlijdens, 1816, d.d. 27-06-1816.

(3) RAG, Parochieregisters Boekhoute, D.-H.-O., Huwelijken, 1786, d.d. 24-06-1786.

(4) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Overlijdens, 1809, d.d. 05-03-1809.

(5) RAG, Parochieregisters Boekhoute, D.-H.-O., Dopen, 1787, d.d. 19-02-1787; en, RAG, Parochieregisters Boekhoute, D.-H.-O., Overlijdens, 1787, d.d. 05-12-1787.

(6) RAG, Parochieregisters Boekhoute, D.-H.-O., Dopen, 1789, d.d. 17-11-1789.

(7) RAG, Parochieregisters Boekhoute, D.-H.-O., Dopen, 1791, d.d. 19-01-1791.

(8) RAG, Parochieregisters Boekhoute, D.-H.-O., Dopen, 1793, d.d. 05-03-1793; en, RAG, Parochieregisters Boekhoute, D.-H.-O., Overlijdens, 1793, d.d. 10-98-1793.

(9) RAG, Parochieregisters Boekhoute, D.-H.-O., Dopen, 1793, d.d. 05-03-1793.

(10) RAG, Parochieregisters Boekhoute, D.-H.-O., Dopen, 1795, d.d. 10-08-1795.

(11) Idem.

 

GENERATIE 7 (oudgrootouders). - Het gezin Ludovicus VERSCHRAEGEN en Anna Barbara EGO.

Ludovicus VERSCHRAEGEN, werd geboren op 3 april 1788 in Boekhoute, Assenede, Oost-Vlaanderen, België (1). Ludovicus is overleden op 11 mei 1863 in Boekhoute, Assenede, Oost-Vlaanderen, België, 75 jaar oud (2).

Hij trouwde, 31 jaar oud, op 27 december 1819 in Boekhoute, Assenede, Oost-Vlaanderen, België met Joanna Francisca De Graeve (3) (°Boekhoute, 18 april 1796 - + Boekhoute, 13 januari 1821). 

Hij trouwde, 33 jaar oud, op 17 november 1821 in Boekhoute, Assenede, Oost-Vlaanderen, België met Anna Barbara EGO (4). Anna Barbara werd geboren  te Boekhoute, Assenede, Oost-Vlaanderen, België (5), dochter van Jacobus EGO en van Isabella DE MULLEWIE.

Het gezin Ludovicus Verschraegen - Joanna Francisca De Graeve kreeg drie kinderen:

- Henricus VERSCHRAEGEN (5);

- Joannes VERSCHRAEGEN (6); en,

- Jacobus Franciscus VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 24-12-1820) (7).

Het gezin Ludovicus Verschraegen - Anna Barbara Ego kreeg zeven kinderen:

- Juliana VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 08-02-1827) (8);

- Joannes Julianus VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 14-03-1830 - + Boekhoute, 01-12-1900) (9);

- Florentinus VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 12-02-1832 - +Boekhoute, 29-06-1908) (zie infra, generatie 6);

- Virginie VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 04-12-1834) (10);

- Rosalia Joanna VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 18-01-1837) (11);

- Lucia VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 05-12-1839) (12); en,

- Juliana Alexandrina VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 04-03-1843) (13).

Afbeelding 14. Doopakte Ludovicus Verschraegen, Boekhoute, d.d. 3 april 1788. RAG, Parochieregisters Boekhoute, D. - H. - O., Dopen, 1788.

Afbeelding 1. Melding van overlijden van Ludovicus Verschraegen, Boekhoute, akte 15 van 1863, d.d. 11 mei 1863. RAG, Burgerlijke Stand, Boekhoute, G. - H. - O., Overlijdens, Tienjarige tafel.

 

 

VOETNOTEN.

(1) RAG, Parochieregisters Boekhoute, D.-H.-O., Dopen, 1788, d.d. 03-04-1788.

(2) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Overlijdens, 1863, d.d. 11-05-1863.

(3) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Huwelijken, 1819, d.d. 27-12-1819.

(4) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Huwelijken, 1821, d.d. 17-11-1821.

(5) Bron onbekend.

(6) Idem.

(7) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Geboorten, 1820, d.d. 24-12-1820.

(8) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Geboorten, 1827, d.d. 08-02-1827.

(9) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Geboorten, 1830, d.d. 14-03-1830; en, RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Overlijdens, 1900, d.d. 01-12-1900.

(10) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Geboorten, 1834, d.d. 04-12-1834.

(11) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Geboorten, 1837, d.d. 18-01-1837.

(12) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Geboorten, 1839, d.d. 05-12-1839.

(13) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Geboorten, 1843, d.d. 04-03-1843.

GENERATIE 6 (oudouders). - Het gezin Florentinus VERSCHRAEGEN en Maria Francisca PAUWELS.

Florentinus VERSCHRAEGEN, werd geboren op 12 februari 1832 in Boekhoute, Assenede, Oost-Vlaanderen, België(1). Hij is gedoopt in Boekhoute, Assenede, Oost-Vlaanderen, België. Florentinus is overleden op 29 juni 1908 in Boekhoute, Assenede, Oost-Vlaanderen, België, 76 jaar oud(2). Hij is begraven in Boekhoute, Assenede, Oost-Vlaanderen, België.

Hij trouwde, 34 jaar oud, op 25 april 1866 in Boekhoute, Assenede, Oost-Vlaanderen, België(3) met de 26-jarige Maria Francisca PAUWELS.

Maria Francisca PAUWELS, dochter van Joannes-Franciscus PAUWELS (°ca. 1796 - +Boekhoute, 31-12-1848) en van Nathalia D'HOLLANDER, werd geboren op 25 december 1839 om 21:00 in Boekhoute, Assenede, Oost-Vlaanderen, België(4). Zij is gedoopt in Boekhoute, Assenede, Oost-Vlaanderen, België. Maria is overleden op 28 mei 1931 in Boekhoute, Assenede, Oost-Vlaanderen, België, 91 jaar oud(5).

Het gezin kreeg negen kinderen:

- Eduardus VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 17-12-1866 - +Assenede, 04-08-1950), gehuwd te Boekhoute op 23 mei 1894 met Maria-Pharaïlde VAN WAES (°Boekhoute, 21-10-1866 - +Zelzate, 18-02-1947) (zie infra, generatie 6);

- Henricus VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 44-03-1869 - + United States of America, 09-10-1961), gehuwd met Maria DE WISPELAERE (°Biervliet (Nederland), 04-07-1871 - +United States of America) (6);

- Petrus Bernardus VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 22-03-1871 - +Boekhoute, 08-09-1962), gehuwd te Boekhoute op 28 april 1897 met Sidonie DE LAENDER (°Boekhoute, 05-03-1958 - +Boekhoute, 14-11-1958) (7);

- Augustus VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 15-03-1891 - +Boekhoute, 19-03-1891) (8);

- Jacobus Bernardus VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 23-09-1876 - +Canada), gehuwd te Boekhoute op 09-11-1900 met Emilie BUYCK (°Boekhoute, 16-09-1875 - +Canada) (9);

- Maria Léonie VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 08-06-1878 - +Boekhoute, 30-03-1944), gehuwd te Boekhoute op 15-01-1911 met Jules FRANSHET (°Watervliet (Nederland), 28-07-1864 - +Sint-Niklaas, 04-03-1944) (10); en,

- Célestine Alexandrina VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 03-11-1880 - +Boekhoute, 01-09-1897) (11).

- Charles Louis Alexandrina VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 26-02-1883 - +Boekhoute, 07-08-1961), gehuwd met Augustina PLOG (°Boekhoute, 20-12-1881 - +Eeklo, 19-11-1942) (12).

- Pélagie VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 29-01-1886 - +Boekhoute, 22-01-1887) (13).

Afbeelding 16. Geboorteakte van Florentinus Verschraegen, Boekhoute, d.d. 12 februari 1832. RAG, Burgerlijke Stand, Boekhoute, G. - H. - O., Geboorten, 1832.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 17. Geboorteakte van Maria Francisca Pauwels, Boekhoute, d.d. 25 december 1839. RAG, Burgerlijke Stand, Boekhoute, G. - H. - O., Geboorten, 1839.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1. Overlijdensakte van Florentinus Verschraegen, d.d. 29 juni 1908. RAG, Burgerlijke Stand, Boekhoute, G. - H. - O., Overlijdens, 1908.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding . Overlijdensprentje van Maria Francisca Pauwels. Collectie Matthijs Verschraegen, 1931.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 20. Overlijdensprentje van Henricus "Henricuis" Verschraegen (Verchreagen). Collectie Matthijs Verschraegen, 1961.

VOETNOTEN.

(1) RAG, Parochieregisters Boekhoute, D.-H.-O., Dopen, 1788, d.d. 03-04-1788.

(2) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Overlijdens, 1863, d.d. 11-05-1863.

(3) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Huwelijken, 1819, d.d. 27-12-1819.

(4) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Huwelijken, 1821, d.d. 17-11-1821.

(5) Bron onbekend.

(6) Idem.

(7) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Geboorten, 1820, d.d. 24-12-1820.

(8) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Geboorten, 1827, d.d. 08-02-1827.

(9) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Geboorten, 1830, d.d. 14-03-1830; en, RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Overlijdens, 1900, d.d. 01-12-1900.

(10) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Geboorten, 1834, d.d. 04-12-1834.

(11) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Geboorten, 1837, d.d. 18-01-1837.

(12) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Geboorten, 1839, d.d. 05-12-1839.

(13) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Geboorten, 1843, d.d. 04-03-1843.

GENERATIE 5 (betovergrootouders). - Het gezin Eduardus VERSCHRAEGEN en Mathilde-Pharaïlde VAN WAES.

Eduardus VERSCHRAEGEN, geboren op 27-12-1866 om 01:30 in Boekhoute, Assenede, Oost-Vlaanderen, België(1). Hij is gedoopt in Boekhoute, Assenede, Oost-Vlaanderen, België. Eduardus is overleden op 04-08-1950 in Assenede, Assenede, Oost-Vlaanderen, België, 83 jaar oud (2). Hij is begraven in Zelzate, Zelzate, Oost-Vlaanderen, België.

Hij trouwde, 27 jaar oud, op 23-05-1894 in Boekhoute, Assenede, Oost-Vlaanderen, België (3) met de 27-jarige;

Mathilde-Pharaïlde VAN WAES, dochter van Joannes-Bernardus VAN WAES (°Boekhoute, 24-11-1832 - +Boekhoute, 10-02-1900) en van Rosalia RAMMELOO (°Boekhoute, 15-07-1838 - +Boekhoute, 11-09-1900), geboren op 21-10-1866 in Boekhoute, Assenede, Oost-Vlaanderen, België(4). Zij is gedoopt in Boekhoute, Assenede, Oost-Vlaanderen, België. Mathilde-Pharaïlde is overleden op 18-02-1947 in Zelzate, Zelzate, Oost-Vlaanderen, België, 80 jaar oud (5). Zij is begraven in Zelzate, Zelzate, Oost-Vlaanderen, België.

Het echtpaar kreeg vier kinderen:

- Gustaaf VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 25-04-1895 - +Merksem, 19-08-1972), gehuwd met Madeleine ACKAERT (°Moerbeke-Waas, 18-11-1901 - +Merksem, 17-12-1971) (Zie infra generatie 4).

- Petrus Bernardus VERSCHRAEGEN (°Boekhoute, 10-10-1896 - +Sint-Niklaas, 03-10-1954), gehuwd met Louise ELEWAUT (°Belsele, 15-03-1904 - +San Juan de Allicante (Spanje), 09-08-1994).

- Benoît VERSCHRAEGEN (°Turnhout, 09-10-1997 - +Zelzate, 14-12-1969). Broeder Laurentius bij de Broeders van Liefde te Eeklo.

- Maria Juliana VERSCHRAEGEN (°Vrasene, 16-03-1900 - +Gent, 29-07-1930), gehuwd met Louis GOOSSENS (°Zelzate, 31-12-1902 - +Gent, 06-08-1978).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2. Geboorteakte van Eduardus Verschraegen, d.d. 27 december 1866. RAG, Burgerlijke Stand, Boekhoute, G. - H. - O., Geboorten, 1866.

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 23. Geboorteakte van Mathilde Pharaïlde Van Waes, d.d. 21 oktober 1866. RAG, Burgerlijke Stand, Boekhoute, G. - H. - O., Geboorten, 1866.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 24. Huwelijksakte van Eduardus Verschraegen en van Mathilde Pharaïlde Van Waes, d.d.  23 mei 1894. RAG, Burgerlijke Stand, Boekhoute, G. - H. - O., Huwelijken, 1894.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen 25 en 26. Overlijdensprentjes van Eduardus Verschraegen en van Mathilde Pharaïlde Van Waes. Collectie Matthijs Verschraegen, 1950 en 1947.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 27. Gezinsfoto van het gezin Eduard Verschraegen - Van Waes, ca. 1920. V.l.n.r.: Maria Juliana Verschraegen, Gustaaf Verschraegen, Benoît Verschraegen, Mathilde Pharaïlde Verschraegen, Petrus Bernardus Verschraegen en Eduard Verschraegen. Collectie Matthijs Verschraegen, ca. 1920.

 

 

VOETNOTEN.

(1) RAG, Parochieregisters Boekhoute, D.-H.-O., Dopen, 1788, d.d. 03-04-1788.

(2) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Overlijdens, 1863, d.d. 11-05-1863.

(3) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Huwelijken, 1819, d.d. 27-12-1819.

(4) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Huwelijken, 1821, d.d. 17-11-1821.

(5) Bron onbekend.

(6) Idem.

GENERATIE 4 (overgrootouders). - Het gezin Gustaaf VERSCHRAEGEN en Madeleine ACKAERT.

Gustaaf VERSCHRAEGEN, werd geboren op 25 april 1895 om 04:30 in Boekhoute, Assenede, Oost-Vlaanderen, België(1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 april 1895. Hij is gedoopt in Boekhoute, Assenede, Oost-Vlaanderen, België. Gustaaf is overleden op 19 augustus 1972 in Merksem, Antwerpen, Antwerpen, België, 77 jaar oud. Hij is begraven op 24 augustus 1972 in Zelzate, Zelzate, Oost-Vlaanderen, België(2).

Hij trouwde met

Madeleine Adèle Sophie (Madeleine) ACKAERT, dochter van Amand-Joseph ACKAERT (°Proven, 18-03-1867 - +Zelzate, 04-03-1943) en van Marie-Léontine DE CALUWE (°Wachtebeke, 27-09-1869 - +Zelzate, 19-03-1966), geboren op 18 november 1901 in Moerbeke-Waas, Oost-Vlaanderen, België(3). Zij is gedoopt in Moerbeke-Waas, Moerebeke-Waas, Oost-Vlaanderen, België. Madeleine is overleden op 17 december 1971 in Merksem, Antwerpen, Antwerpen, België, 70 jaar oud. Zij is begraven in Zelzate, Zelzate, Oost-Vlaanderen, België(4).

Het echtpaar kreeg acht kinderen:

- Irène VERSCHRAEGEN (°Zelzate, 15-07-1927), gehuwd met Firmin CREVE;

- Jacqueline VERSCHRAEGEN (°Zelzate, 08-09-1928 - +Assenede, 03-03-2015);

- Maria VERSCHRAEGEN (°Zelzate, 27-08-1930), gehuwd met Gilbert BRUYNEEL (°Sint-Andries (Brugge), 15-01-1925 - +Sint-Andries (Brugge), 19-09-1981);

- Roger VERSCHRAEGEN (°Zelzate, 14-09-1931 - +Evergem, 13-03-2017), gehuwd op 19 juli 1955 te Brugge met Marie-Rose ACKAERT (°Poperinge, 28-04-1934 - +Gent, 05-10-2017) (zie infra, generatie 3).

- Yvonne VERSCHRAEGEN (°Zelzate, 29-09-1934), gehuwd met André DE DOBBELAERE (°Seraing, 23-08-1933 - +Turnhout, 07-05-2015);

- Paula VERSCHRAEGEN (°Zelzate, 17-11-1937 - +Gent, 12-05-2018), gehuwd met Roger DE PAUW (°Zelzate, 08-02-1938 - +Brugge, 16-11-1995);

- Godelieve VERSCHRAEGEN (°Zelzate, 11-09-1941 - +Zelzate, 16-07-1994), gehuwd op 20-10-1966 te Zelzate met Daniël STUYVAERT; en, 

- Veerle VERSCHRAEGEN (°Zelzate, 13-06-1944), gehuwd met Roland BAETSLEER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 28. Geboorteakte van Gustaaf Verschraegen, d.d. 25 april 1895. RAG, Burgerlijke Stand, Boekhoute, G. - H. - O., Geboorten, 1895.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 29. Geboorteakte van Madeleine Ackaert, d.d. 18 november 1901. RAG, Burgerlijke Stand, Moerbeke-Waas, G. - H. - O., Geboorten, 1901.

VOETNOTEN.

(1) RAG, Burgerlijke Stand Boekhoute, G.-H.-O., Geboorten, 1895, d.d. 25-04-1895.

(2) Overlijdensbericht.

(3) RAG, Burgerlijke Stand Moerbeke-Waas, G.-H.-O., Geboorten, 1901, d.d. 18-11-1901.

(4) Overlijdensbericht.

GENERATIE 3 (grootouders). - Het gezin Roger VERSCHRAEGEN en Marie-Rose ACKAERT.

Roger Amand Eduard (Roger) VERSCHRAEGEN, werd geboren op 14 september 1931 in Zelzate, Zelzate, Oost-Vlaanderen, België. Hij is gedoopt in Zelzate, Zelzate, Oost-Vlaanderen, België. Roger is overleden op 13 maart 2017 in Evergem, Evergem, Oost-Vlaanderen, België, 85 jaar oud. Hij is begraven op 18 maart 2017 in Evergem, Evergem, Oost-Vlaanderen, België.

Hij trouwde, 23 jaar oud, op 19 juli 1955 in Brugge, Brugge, West-Vlaanderen, België met de 21-jarige;

Maria Rosa Cornelia (Marie-Rose) ACKAERT, dochter van Honoré ACKAERT (°Watou, 06-05-1891 - +Sint-Jan-ter-Biezen, 04-04-1950) en van Gabriëlle BUSEYNE (°Winnezele (Frankrijk), 14-01-1901 - +Mol, 02-03-1969), geboren op 28 april 1934 in Poperinge, Poperinge, West-Vlaanderen, België. Zij is gedoopt in Sint-Jan-ter-Biezen, Poperinge, West-Vlaanderen, België. Marie-Rose is overleden op 5 oktober 2017 in Gent, Gent, Oost-Vlaanderen, België, 83 jaar oud. Zij is begraven op 12 oktober 2017 in Evergem, Evergem, Oost-Vlaanderen, België.

Het echtpaar kreeg vier kinderen:

Patrick VERSCHRAEGEN;

Bart VERSCHRAEGEN;

Peter VERSCHRAEGEN; en,

Roeland VERSCHRAEGEN.

Matthijs Verschraegen, januari 2019.

matthijs
intrests
others

Verzamelingen

Belgisch koningshuis

Belgian History on paper

Zwalm

Politiek België

social media

Facebook

Twitter

Instagram

Whatsapp

LinkedIn

  • Facebook

© 2016-2020 by Matthijs